باقیات الصالحات
انجمن نیکوکاران
شورای هم اندیشی
سرای مهربانی

سلام وارادت خالصانه ما را پذیرا باشید.

طبق قوانین ومقررات حاکم بر مؤسسه ،از لحظه ثبت مؤسسه ،کلیه اموال اعم ازمنقول و غیر منقول متعلق به امور خیر بوده وحتی به فرض محال، در صورت انحلال این موسسه،به سایر مؤسسات نیکوکاری منتقل میگردد تا در امور خیر مصرف شود .بنا بر این هر چقدر از کمکهای نیکوکاران که جزءاموال ماندگار مؤسسه قرار گیرد.جزءباقیات الصالحات خواهد بود و اجرو پاداش آن تا ابد برای نیکوکاران جاری میباشد .

سلام وارادت خالصانه ما را پذیرا باشید

شما خیرین عزیز با عضویت درانجمن خیرین ونیکوکاران اهداف زیر را تحقق خواهید بخشید.

۱-بدون نیاز به حضور فیزیکی میتوانید با ما همکاری کنید.

۲-اگر تمایلی به شناخته شدن ندارید میتوانید از ذکر نام خود صرفنظر کرده وحتی نام مستعاربرای خود انتخاب کنید .در اینصورت شماره تلفن وآدرس شما نزد مؤسسه محرمانه محفوظ خواهد بود.(البته ما معتقدیم برای ترویج وگسترش فرهنگ فعالیتهای خیر خواهانه،بهتر است همه  شما را بشناسیم وقدر دان عمل نیکوکارانه شما باشیم)

۳-ازهمکاری سایر خیرین ومیزان آن مطلع شده ومیتوانید باب همکاری بیشتر باآنان را در راستای اهداف خیر مؤسسه باز کنید.

۴-اطلاعات واخبار را مستقیما از طریق ایمیل یا تلفن ویا پیامک و…در یافت خواهید کرد.

۵-از طریق ایمیل ویا پیامک وتلفنی که در زمان عضویت در انجمن ثبت کرده اید گزارشهای ما بطور کلی وبطور خاص(در صورتی که برای کمکهای خود مصرف معینی تعیین کرده باشید)برای شما ارسال خواهد شد.

سلام وارادت خالصانه ما را پذیرا باشید

با عضویت شما در این شورا وارائه نظرات وپیشنهادات وحتی انتقادات،اهداف زیر حاصل میشود.

۱-عملکرد ما منطقی تر وبه واقع نزدیکتر خواهد شد .

۲- راه گسترش وپیشرفت ما روشن تر خواهد شد.

۳-جو همکاری و همدلی سرعت عمل وپیشرفت ما را دو چندان خواهد کرد.

۴-به جای آنکه مالی مصرف کرده باشید بزرگترین تاثیر را در پیشبرد فعالیتهای نیکوکارانه خواهید داشت.

تبصره :عضویت در این شورا برای همه ،اعم از خیرین ودیگران مثمر ثمر خواهد بود.مطمئنا همفکری با حضور در جلسات فیزیکی ومستمرنتیجه بخش تر خواهد بودلیکن شما میتوانید ازطریق تالار گفتمان عمل کنید.

سلام وارادت خالصانه ما را پذیرا باشید

در سرای مهربانی مؤسسه، لوازم توانبخشی از جمله ویلچر ، عصا و… به افرادی که موقتا نیاز به آنها دارند امانت داده میشود وبرای این منظور وسایل توانبخشی شما را که به آن نیازی ندارید میپذیرد .

ضمنا هدایای شما از جمله کیف وکفش ولباس وکلیه لوازم منزل را برای رساندن  به نیازمندان از شما قبول میکند .

پروژه های ما در سایتهای تامین مالی جمعی

مهربانه

موفق شد

لطفا برای دیدن گزارش مستند همینجا کلیک کنید

موفق شد

لطفا برای دیدن گزارش مستند همینجا کلیک کنید

موفق شد

لطفا برای دیدن گزارش مستند همینجا کلیک کنید

موفق شد

لطفا برای دیدن گزارش مستند همینجا کلیک کنید

دونیت

گندم

ما را در سروش دنبال کنید