اولین همایش مؤسسه نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

به نام راز هستی

با سلام

ان شاءالله اولین همایش وگردهمایی موسسه نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان برگزار میگردد

زمان  : سه شنبه ۲۰شهریور ۱۳۹۷ بعد از اذان مغرب

مکان : باغچه آقای حشمت الله روستا

موضوع : ارائه گزارش و آشنایی مدعوین با مؤسسه و بررسی افقها و روشها و زمینه های همکاری.

نام مدعوین : جنابان آقایان

۱-دکترعلی محمدی

۲- دکتر نور الله محمدی

۳-دکتر سید عبدالله محمدی

۴-دکتر علی اکبر محمدی

۵-سید علی محمدی

۶-احمد روستا

۷-نادر روستا

۸-حسین روستا

۹-علی اصغر محمدی

۱۰-رضا روستا

۱۱- ایرج روستا

۱۲-قاسم روستا

۱۳-حسن رستم زاده

۱۴-حسین محمدی

۱۵-محمد قاسمی خواه

۱۶- احمد قاسمی خواه

۱۷-مهدی قاسمی خواه

۱۸-علی محمدی

۱۹-مجتبی محمدی

۲۰-محمد محمدی

۲۱-محمد رضا محمدی

۲۲- مجیدنیک سرشت

وتعدادی از اعضای هیات امناءوهیات مدیره مؤسسه.

دوستانی که نامشان در این لیست نمیباشد منتظر دعوت مابرای حضور در همایشهای بعدی باشند.