بخاری گازی-جهیزیه-مهربانه

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

به نام خدا

باسلام به شما نیکوکاران به استحضار میرسانیم که نتیجه اجابت شمابه تقاضای ما پیرامون بخاری گازی تا این لحظه (شنبه شب ۲۵آذر)سه عدد بخاری گازی و۱۰۰۰۰۰تومان وجه نقد که قطعا صرف خرید بخاری خواهد شد،بوده است .لذا ضمن تشکر از شما ،بجهت وجود نیاز بیشتر تقاضا داریم به محبتتان در اینخصوص ادامه دهید .

واما قابل ذکر است که یکی از فعالیتهای موسسه، تهیه وجمع آوری جهیزیه برای نوعروسان میباشد .تقاضا داریم که همانگونه که برای بخاری اقدام کردید برای تهیه اقلام جهیزیه هم ما را یاری فرمایید .

در حال حاضر سه مورد نوعروس نیازمند به جهیزیه شناسایی واعلام نیاز شده است که تقریبا برای یک مورد آنها به نتیجه رسیده ایم ومنتظر همت ومحبت شما برای دو نفر دیگر میمانیم .

وضمن تشکر از دوستانی که در پروژه مهربانه شرکت کرده اند تقاضا داریم پروژه مزبور را فراموش نکرده وبه دیگران یادآوری فرمایید .اندک شما بسیار خواهد شد وقتی با هم جمع شود