۲نیت

به نام راز هستی

دونیت نام سایتی است با آدرس

۲nate.com

هدف وکارکرد این سایت همکاری با اشخاص حقیقی وحقوقی است در جلب حمایت مالی برای پروژه هایی که اثار اجتماعی مثبت دارند.به این سایت که مراجعه کنید مشاهده میکنید که تعداد زیادی پروژه های اجتماعی وخیر خواهانه تعریف شده و برای جلب حمایت مالی خیرین، مدتی برای آن در نظر گرفته شده است.به نحوی که اگر در این مدت پروژه موفق به جلب حمایت کامل شد وجه جمع آوری شده به صاحب پروژه داده میشود وگرنه به خیرین عودت داده میشود .شما حتما به این سایت سری بزنید واز طرحها وپروژه های مورد علاقه تان حمایت کنید .

مؤسسه نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان نیزبعضی مواقع در این سایت طرح وپروژه ای تعریف میکند که نام وآدرس آن در زیر میآید .لطفا برای حمایت از پروژه ما به آدرس زیر مراجعه کنید.ممنون از لطف شما

لطفا به پروژه جاری ما با لینک زیر مراجعه کرده و از آن حمایت کنید

لطفا روی عکسها کلیک کنید

موفق

ناموفق

تکمیل نیم طبقه زیر زمین ساختمان ۴طبقه مؤسسه خیریه امام رضا (ع)دودج زرقان