خدمات فنی وتخصصی

شما میتوانید با ارائه خدمات تخصصی وفنی وحتی کارگری در پروژه های مختلف عمرانی به موسسه ودر نتیجه به نیازمندان کمک کنید.


سایر متخصصان هم از جمله پزشکان ودندانپزشکان لطفابرای خدمت به نیازمندان اعلام همکاری نمایند

خدمات فنی

ازجمله

کارگری ویا تامین کارکر

لوله کشی،برقکاری،جوشکاری وبنایی و….

تامین ماشین آلات ساختمانی

ارائه مصالح ساختمانی

تخصصی ازجمله

پزشکی وپرستاری
دندانپزشکی ودندان سازی
بیمارستانی

لطفا آمادگی خود را در کادر زیر اعلام کنید