دست آوردها

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام خدا

۱- الحمد لله نیازهای درمانی ودارویی وارزاق عمومی ولوازم التحصیل ولباس و کیف و کفش افراد زیادی راعلاوه بر خانوارهای تحت پوشش تامین کرده ایم .

۲- ساخت ساختمان ۴ طبقه مؤسسه را هم شروع کرده ایم.

۳-محیطی پرازخدمت وایثاروانس ومحبت ایجاد کرده ایم وبسیاری از دوستان قدیمی را دور هم جمع کرده ایم.

ما را در سروش دنبال کنید