دونیت

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

سلام

دونیت نام سایتی است با آدرس

۲nate.com

هدف وکارکرد این سایت همکاری با اشخاص حقیقی وحقوقی است در جلب حمایت مالی برای پروژه هایی که اثار اجتماعی مثبت دارند.به این سایت که مراجعه کنید مشاهده میکنید که تعداد زیادی پروژه های اجتماعی وخیر خواهانه تعریف شده و برای جلب حمایت مالی خیرین مدتی برای آن در نظر گرفته شده.به نحوی که اگر در این مدت پروژه موفق به جلب حمایت کامل شد وجه جمع آوری شده به صاحب پروژه داده میشود وگرنه به خیرین عودت داده میشود .شما حتما به این سایت سری بزنید واز طرحها وپروژه های مورد علاقه تان حمایت کنید .

مؤسسه نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان نیز طرح وپروژه ای در این سایت ارائه کرده است که اگر به سایت مزبور مراجعه کنید آنرا می بینید .لطفا برای حمایت از پروژه به آدرس سایت دونیت ویاآدرس زیر مراجعه کنید.ممنون از لطف شما

https://2nate.com/projects/2509