روشهای همکاری

به نام راز هستی

نقدی

درحال حاضر فقط امکان پرداخت کمکهای نقدی به شماره حسابهای مندرج درپایین صفحه ویا حضور دردفتر مؤسسه وپرداخت مستقیم به خزانه دار واخذرسید، وجود دارد .امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم کد ussd ودرگاه پرداخت واپلیکیشن اختصاصی به سایت اضافه کنیم.

وام وقرض

الف)در مواردی برای اجرای برنامه های فوری وخاص ویا مددجویان خاص، مؤسسه میتوانداز شما قرض الحسنه بگیرد
ب)شما میتوانیددستور دهیداز مبلغی که در صندوقهای قرض الحسنه پس انداز کرده اید به مؤسسه ویابه مددجویان تحت پوشش مؤسسه وام بدهند .صندوق امداد ولایت هم یکی از این صندوقهاست که امتیازاتی نیز بر سایر صندوقها دارد،

غیر نقدی

وقف، وصیت به وقف
وصیت به ثلث
هبه ، هدیه،صلح،عاریه
فدیه،کفاره
زکات،نذر
قربانی ، رد مظالم
راهها وعناوین کمکهای غیر نقدی شما است .
توضیح هر کدام در صفحه مربوطه آمده است.

خدماتی

دراین نوع همکاری هرکس دارای تخصص وحرفه ای میباشد میتواند با موسسه در همان زمینه همکاری کند .اعم از پزشک ودندانپزشک و... ویا بنا وجوشکار وبرق کار ولوله کش و...وحتی کارگر ومصالح وابزار فروش .

لطفادرمورد عناوین فوق به صفحه مربوطه بروید

مهربانی در دستان شماست

با مطالعه این صفحه انچه به ذهنتان رسید برای ما بنویسید

ما را در سروش دنبال کنید