وام وقرض

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

منظور آن است که گاهی اوقات خود مؤسسه دربرنامه های در دست اقدامش ویا مددجویان ویا سایر افراد.نیاز فوری به وجه نقد پیدا میکنند شما نیکوکار گرامی بطور مستقیم وبا اخذ تضمینات کافی نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه اقدام میکنید.مؤسسه نیازمندان را معرفی میکند وتا پایان برگشت پولتان با شما خواهد بود.

اگر شما در یکی از صندوقهای قرض الحسنه ویاصندوق امداد ولایت وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) سپرده داشته باشید میتوانید با هماهنگی مؤسسه افراد مددجو را برای گرفتن وام معرفی کنید.ویا خود مؤسسه را برای گرفتن وام قرض الحسنه معرفی کنید.

ما را در سروش دنبال کنید