صندوق امداد ولایت

به نام راز هستی

صندوق قرض الحسنه امداد ولایت وابسته به کمیته امداد امام خمینی(ره)است که دو امتیازخوب نسبت به سایر صندوقهای قرض الحسنه دارد.

الف)میتواند کارمزد کمتر از ۴درصد از وامهای پرداختی بگیرد

ب) اگر شما مبلغی پول در این صندوق سپرده کنید وبخواهید از طریق آن به دیگران وام بدهید ۲۰درصد بیشتر از مبلغ سپرده تان میتوانید وام گیرنده معرفی کنید .و تا سقف سپرده تان، تعداد ونوع ضامنین را خودتان مشخص میکنید ولی برای مبلغ ۲۰ درصد اضافه صندوق تعداد ونوع ضامنین را مشخص میکند. 

شما میتوانید علاوه بر افرادعادی ومددجویان ،مؤسسه را هم برای وام گرفتن معرفی کنید.

ما را در سروش دنبال کنید