زکات ونذر

به نام راز هستی

میتوانید وجوه مربوط به نذر وزکات واجب ومستحب خود را به حساب موسسه بریزید

ما را در سروش دنبال کنید