فعالیتهای جهادی ودسته جمعی

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

امیدواریم فرهنگ فعالیتهای جهادی روز به روز گسترش بیشتری داشته باشد زیرا هم راه نجات جامعه از مشکلات در اینگونه فعالیتهاست وهم راه نجات افراد ،چونکه انسان پروراست .

لطفا در مورد اینکه چه فعالیتهایی را میتوان بصورت دسته جمعی وجهادی انجام دادنظرات خود را از طریق فرم ارتباط با ما اعلام فرمایید تا ما در این صفحه در مورد آن بنویسیم وهمکاری سایرین را جلب نماییم

ما را در سروش دنبال کنید