منشور اخلاقی-کاربردی

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام خدا

  مرامنامه ومنشوراخلاقی – کاربردی موسسه نیکوکاری امام رضا (علیه السلام )دودج زرقان

۱-قانونمداری 

۲-شفافیت و گزارش دهی

۳-حفظ حرمت و شخصیت و آبروی مدد جویان

  • کلیه اعضای موسسه مکلف به رازداری هستند

۴- حفظ اخلاق نیک و اسلامی

۵- پرهیز از هرگونه موضوعات حاشیه ای و غیر مربوط به امور خیر جهت حفظ وحدت و حفظ انگیزه خدمت در بین نیکو کاران  

  • در این موسسه محور کلیه فعالیتها و همکاریها ، کمک به مستمندان و نیازمندان و هر گونه کار نیک و خیر است . بنا براین خیرین محترم فارغ از دسته بندی های سیاسی و قومیتی و…با این موسسه همکاری خواهند کرد

۶- حفظ و تقویت نیت و انگیزه خیر و خدا پسندانه در کارها، بمنظور کسب رحمت و غفران و قرب الهی

  • بهره ی ما نیت ماست . لذا هر قدر نیت و انگیزه خود را به اخلاص تام نزدیکتر کنیم بهره مند تر خواهیم بود

۷- تقسیم کارها بین اعضای خیریه به منظور الف )جلو گیری از فردگرایی .ب)انجام کارهای بزرگتر.ج ) ایجاد حس مسئولیت پذیری

  • کارهای بزرگ و گسترده را میتوان با تقسیم آن بین اشخاص به راحتی و با سرعت انجام داد ،تقسیم کار همه را مسئول میسازد و از تمرکز گرایی و فرد گرایی و توقف کار در صورت نبود فرد یا افراد خاص جلوگیری میکند

۸- ایجاد زمینه برای نظارت عمومی بر کارهای موسسه

  • نظارت عمومی از طریق حضور و مراجعه مستقیم همه افراد به موسسه و یا مراجعه به سایت اینترنتی موسسه و یا کانال  تلگرامی و سایر محیطهای فضای مجازی امکان پذیر است چونکه بنا بر گزارش دهی روزانه و ماهانه و… و درج اخبار کامل فعالیتها در سایت اینترنتی و فضای مجازی است

۹- کسب علم و آگاهی کامل نسبت به موضوع  ، روشها و اهداف موسسه  

  • آموزش قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با هدف و موضوع فعالیت موسسه و همچنین آموزش اساسنامه موسسه به اعضاء  از ضروریات همیشگی است .شناخت روشهای جدید انجام فعالیتها هم برنامه مستمر موسسه میباشد

۱۰-تلاش برای کسب استقلال اقتصادی موسسه  

  • استقلال اقتصادی موسسه اجرای برنامه های میان مدت و بلند مدت و گسترش آنها را ممکن میسازد

۱۱- تلاش برای حفظ امکانات و دست آوردهای مادی و معنوی موسسه

۱۲- گشودن آغوش باز برای پذیرش پیشنهادات وانتقادات

۱۳- ایجاد زمینه مناسب برای حضور تمامی افراد در موسسه، برای همکاری های هر چند جزیی و موقتی ، در زمینه های مختلف کاری و تخصصی (باز بودن در موسسه بر روی همه برای همکاری در امور خیر )

۱۴-تلاش برای ایجاد وحدت بین همه ی اقشار در امور خیر

۱۵- عدم تجسس در نیت و انگیزه ی اشخاصی که برای همکاری با موسسه اعلام آمادگی میکنند

۱۶- اتخاذ تصمیم به صورت جمعی وبا اکثریت آراء در امور مهم و حساس برای جلوگیری از استبداد رای و فرد گرایی و اختلاف سلیقه

۱۷- تلاش در شناسایی نیازهای واقعی جامعه ی هدف و پرهیز از دامن زدن به نیازهای کاذب و خیالی

۱۸- تلاش در برگزاری جلسات مشورتی با معتمدین و ریش سفیدان و نخبگان جوان  محله و شهر 

۱۹- تلاش در ایجاد فرهنگ همدلی و همکاری  کامل در امور خیر در سطح محله و شهر و منطقه  

با امتنان از درگاه باری تعالی جهت ایجاد همت مضاعف برای اجرای منشور فوق

ما را در سروش دنبال کنید