مهربانه

به نام راز هستی

مهربانه نام سایتی است با آدرس

https://mehrabane.ir

هدف وکارکرد این سایت همکاری با اشخاص حقیقی وحقوقی است در جلب حمایت مالی برای پروژه هایی که اثار اجتماعی مثبت دارند.به این سایت که مراجعه کنید مشاهده میکنید که تعداد زیادی پروژه های اجتماعی وخیر خواهانه تعریف شده و برای جلب حمایت مالی خیرین، مدتی برای آن در نظر گرفته شده است.به نحوی که اگر در این مدت پروژه موفق به جلب حمایت کامل شد وجه جمع آوری شده به صاحب پروژه داده میشود وگرنه به خیرین عودت داده میشود .شما حتما به این سایت سری بزنید واز طرحها وپروژه های مورد علاقه تان حمایت کنید

مؤسسه نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان نیزبعضی مواقع در این سایت طرح وپروژه ای تعریف میکند که نام وآدرس ان در زیر میآید .لطفا برای حمایت از پروژه ما به آدرس زیر مراجعه کنید.ممنون از لطف شما .

طرح ها وپروژه های ما در مهربانه

لطفا به پروژه جاری ما با لینک زیر مراجعه کرده و از آن حمایت کنید

لطفا روی عکسها کلیک کنید

موفق

ناموفق