گزارش تصویری دومین همایش مؤسسه نیکوکاری امام رضا((ع) دودج زرقان

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

به نام راز هستی

دومین همایش مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان در روز ۵شنبه مورخ ۲۶مهر۹۷برگزار شد. حاضرین پس از شنیدن گزارشهای ارائه شده ابراز رضایت وخرسندی واعلام همکاری کردند و تعدادی از آنها مطالبی را مطرح نمودند که خلاصه اهم مطالب مطروحه به شر ح زیر است .

آقای دکتر سیدعبد الله محمدی ضمن اعلام ضرورت زنده نگهداشتن ذکر ویادوخاطره شهدا، بر ضرورت ایجاد شبکه فکری فعال ومتمرکز کردن افکارافراد قشرهای مختلف بر اهداف موسسه وایجادتعاملات برون سازمانی تاکید کردند واز ایجاد کارگاههای زود بازده سخن گفتند .آقای حسن رستم زاده پیشنهاد ایجاد وثبت واخذ مجوز برای فعالیتهای در آمدزا وهمچنین تاسیس صندوق قرض الحسنه مطرح نمودند.آقای دکتر علی محمدی در مورد تعامل با اداره اوقاف وجذب خیرین صحبت فرمودند .آقای علی محمدی پیشنهاد هماهنگ ویکپارچه کردن صندوقهای قرض الحسنه خانگی رامطرح فرمودند واعلام آمادگی کردند تا تعدادی حامی برای ایتام پیدا کنند .آقای مهندس نادر روستا فرمودند کار کردن در امور اجتماعی سخت ولی شدنی است به شرط همکاری همه .ایشان بر ضرورت شناسایی توانمندیهای افراد ومعرفی موسسه به خیرین بیش از پیش تاکید داشتند.آقای رضا محمدی وتعدادی دیگر از حاضرین بر ضرورت تبلیغات بیشتر وبا روشهای بهتر سخن گفتند وآقای یوسف روستا در مورد اشتغال زایی ومکاتبه با صنایع وکارخانجات وتشکیل شرکت تعاونی مطالبی فرمودند .ضمن تشکر از همه دوستان امیدواریم با همکاری وهمفکری وهمدلی بیش از پیش این مطالب را پیگیری وعملی سازیم .ان شاءالله