گندم

به نام راز هستی

گندم نام سایتی است با آدرس

https://gandom.me/

هدف وکارکرد این سایت همکاری با موسسات خیریه ثبت شده و نهاد های دارای مجوز رسمی در جلب حمایت مالی برای پروژه هایی است که اثار اجتماعی مثبت دارند.به این سایت که مراجعه کنید مشاهده میکنید که تعداد زیادی پروژه های اجتماعی وخیر خواهانه تعریف شده و برای جلب حمایت مالی خیرین، مدتی برای آن در نظر گرفته شده است.شما حتما به این سایت سری بزنید واز طرحها وپروژه های مورد علاقه تان حمایت کنید .

پروژه جاری ما در گندم

لطفا به پروژه جاری ما با لینک زیر مراجعه کرده و از آن حمایت کنید