دونیت

سلام دونیت نام سایتی است با آدرس ۲nate.com هدف وکارکرد این سایت همکاری با اشخاص حقیقی وحقوقی است در جلب حمایت مالی برای پروژه هایی که اثار اجتماعی مثبت دارند.به این سایت که مراجعه کنید مشاهده میکنید که تعداد زیادی پروژه های اجتماعی وخیر خواهانه تعریف شده و برای جلب ادامه مطلب…

کاربری وکارکرد ساختمان درحال ساخت مؤسسه

به نام راز هستی بهتر دیدیم شما نیکوکاران را در جریان جزئیات بیشتری از کاربری ساختمان در حال ساخت مؤسسه قرار دهیم طبق نقشه های موجود ساختمان ۴طبقه میباشد .نیم طبقه زیر زمین ،همکف،اول ودوم. در نیم طبقه زیرزمین وطبقه همکف ۴باب مغازه ودو سالن هرکدام حدودا ۱۰۰ متری پیش ادامه مطلب…

ما را در سروش دنبال کنید